Møterom, arbeidsplasser og PCer

Det finnes flere arbeidsplasser på biblioteket, både ute i selve lokalene og et eget rom hvis man ønsker en mer skjermet arbeidsplass. Det er også mulig å reservere rommet til møter og annet. Biblioteket har også to publikums-PC-er til fri bruk.