Fjernlån

Hvis du ønsker en bok som ikke finnes på ditt lokale bibliotek, kan boka fjernlånes fra et annet bibliotek i Norge. Ønsker du hjelp med fjernlån, ta kontakt med oss på biblioteket!

Nye retningslinjer for fjernlån oktober 2023:

  • Bibliotekene i Norge bidrar i et nasjonalt lånesamarbeid og samlingene er tilgjengelige i Biblioteksøk.

Det er omfattende transport av lånt materiale mellom bibliotek i Norge. I 2023 kom det nye nasjonale retningslinjer for bestilling av bøker og annet materiale fra andre bibliotek. Grunnen til dette er at ordningen har vist seg å være lite bærekraftig og i tillegg kostbar for bibliotekene. Et av tiltakene er at hvis du selv bestiller materiale i Biblioteksøk som finnes i ditt lokale bibliotek, blir du automatisk satt på venteliste når materialet er utlånt, i stedet for å få det tilsendt fra et annet bibliotek. Det kan også være begrensninger på innlån av pensumbøker og serielitteratur. Ta kontakt med biblioteket hvis du trenger hjelp til fjernlån, så ser vi om vi kan få tak i det for deg!

Lånefristen for fjernlånt materiale må overholdes! Ta kontakt med biblioteket hvis du har behov for å ha materialet lenger, så undersøker vi med utlånsbiblioteket om lånetiden kan forlenges!