Biblioteket trenger flere forsøkspersoner som kan teste det nye meråpne biblioteket! Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan det fungerer før offisiell åpning. Vil du være forsøksperson? Ta kontakt med biblioteket!

Biblioteket rigges nå til å bli meråpent/selvbetjent. Det betyr at du kan låse deg inn på biblioteket med lånekortet ditt utenom betjent åpningstid. Kriteriet er at du er over 18 år, og du har ansvar for de personene du slipper inn.

Inntil arbeidet med det meråpne biblioteket er på plass, vil bibliotekets åpningstider fortsatt være reduserte. Åpningstidene er tirsdag og torsdag kl. 12 – 17.

Translate »