Nore og Uvdal fotoarkiv eies av Nore og Uvdal kommune, og forvaltes av Nore og Uvdal bibliotek. Fotoarkivet er sammensatt av forskjellige typer samlinger, og følgende fotosamlinger er søkbare på bibliotekets nettside (se menylinjen øverst):

  1. Hovedarkivet, som består av ca. 4000 foto. Dette er avfotograferte foto fra forskjellige eiere, utført i perioden 1982-1990. Originalfoto ble beholdt av eier. Avfotograferingen ble utført av fotograf Johan Brun, som ledet Buskerud Fylkesfoto. De fleste bildene er tatt før 1950.
  2. Fotograf Ivar Aasens samling som består av 474 bilder.
  3. Noen få bilder av fotograf G. L. Kvislen.
  4. Passfotosamlingen med ca. 2200 passbilder fra 1941, tatt av fotograf Ole Granhaug. Disse bildene ble tatt i forbindelse med at tyskerne krevde at alle innbyggere skulle kunne legitimere seg.

I fotobasen kan det søkes på både personnavn, stedsnavn og tema, for eksempel seter, verdenskrig, konfirmanter, jakt, hotell, hesteskyss, anlegg m.m. (Kontakt biblioteket hvis du ønsker en uttømmende liste over søkerord!) Bildene som ligger ute på nett er lavoppløselige filer med vannmerke. Bilder kan bestilles i full kvalitet hos biblioteket, som selger filer etter faste satser.

 

Translate »