Nå kan du få tilgang til tusenvis av aviser og magasiner, gjennom Press Reader! Denne tilgangen får du ved å koble deg på nettet til Rødberg bibliotek enten inne på biblioteket eller utenfor Rødberghallen. I Press Reader kan du laste ned de avisene/magasinene som du ønsker å lese, og ta med hjem! Avisene/magasinene som du har lastet ned, får du beholde i en uke. Vårt trådløse nettverk har brukernavnet: KR-gjest. Les mer om Press Reader her: https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/pressreader/

Translate »