Nå kan du få tilgang til tusenvis av aviser og magasiner, gjennom Press Reader! Dette får du gratis, men da må du koble deg på nettet til Rødberg bibliotek utenfor Rødberghallen. Her kan du laste ned de avisene/magasinene som du ønsker å lese, og ta med hjem! På grunn av corona-krisen vil du få beholde disse avisene/magasinene i hele 60 dager på telefonen/nettbrettet ditt! Vårt trådløse nettverk har brukernavnet: KR-gjest, og passordet: publikum.
Les mer her: https://vikenfylkesbibliotek.no/tjenester/pressreader/

Translate »