Nærmere 40 personer fikk gleden av å møte Hanne Kristine Rohde på Rødberg biblioteks krimkveld. Rohde har en spennende bakgrunn. Levende og engasjert fortalte hun om sin tid som leder i politiet, om som terrorangrepet 22. juli 2011 og om Sigrid Giskegjerde Skjetne- saken. Tunge saker som kom samtidig med store utfordringer på hjemmebane. Rohde er i dag forfatter og foredragsholder på heltid. Hun har skrevet en bok om ledelse og tre krimromaner. Den fjerde krimromanen er nå under utarbeidelse.
 

 

 

Translate »